Milieu en Groene Energie

Behalve het financiŽle voordeel van een zonne-energie-installatie is er natuurlijk de positieve bijdrage aan het milieu die je levert. 

Milieu en Groene EnergieWie wil er nu niet bijdragen aan een beter milieu ? 

Iedereen is zich er intussen van bewust dat we zuinig moeten omspringen met onze aarde.

Met een zonnestroominstallatie draag je bij tot reductie van CO2 uitstoot.

CO2 uitstoot

De maatschappelijke kosten van grijze stroom zijn erg hoog, doordat bij verbranding van vooral kolen of aardgas veel CO2 vrijkomt. CO2 zelf is niet giftig, maar hoopt zich op in de atmosfeer. Het is een belangrijke oorzaak van het broeikaseffect en dit beinvloedt de temperatuur op aarde.

Hierdoor wordt het ecologisch evenwicht verstoord. Dit gebeurt in zodanig tempo dat het evenwicht zich moeilijk kan herstellen. Gevolg is onder andere op termijn droogte en een stijging van de zeespiegel.

Bij de opwekking van zonne-energie komt helemaal geen CO2 vrij!

Alleen bij de productie van de zonnepanelen komen broeikasgassen vrij. Ideaal zou natuurlijk zijn als zonneenergie gebruikt zou worden bij de productie van zonnestroominstallaties.

En is het niet om de natuur te behouden dan wel om ons eigenbelang: de voorraad fossiele brandstoffen (olie en kolen) raakt vroeger of later uitgeput. Dat terwijl de behoefte aan energie alleen maar groter zal worden.

Wat is dan de oplossing: meer kernenergie, dat weer radioactief afval met alle gevaren vandien met zich meebrengt?

Waarom niet die schone, goedkope en onuitputtelijke bron van energie benutten: onze zon.

Wilt u bijdragen aan een SCHONE en DUURZAME TOEKOMST voor u en uw kinderen ?

Kom dan vrijblijvend langs voor inlichtingen over de mogelijkheden.

 

Nieuwe paneel
van QCELLS
klik hier 

Duurzaamheidsbeurs
22-04-2017
klik hier

ABB REACT
klik hier 

Panasonic:
15 jaar Garantie
Ťn paneel 330Wp
Klik hier

nieuwe generatie
ABB UNO
klik hier

QCells paneel
wint Solar Award 2015
Klik hier

Nieuw in assortiment
LGSolar
klik hier

en Bisol Solar
Klik hier

VSN300 Wifi Logger Card
nu verkrijgbaar
lees meer

Erkend
Zonnestroomontwerper
lees meer
cito150

 BTW teruggaaf
ook voor particulieren

lees meer