Subsidie zakelijk/overig

Investeren in zonne-energie is ook zonder subsidie zeer interessant. Uiteindelijk gaat u er altijd op vooruit. Prijzen van zonnepanelen zijn de afgelopen jaren dusdanig gedaald dat ook de tijd waarin de investering wordt terugverdiend een stuk korter is geworden. Na die "terugverdientijd" levert de installatie nog jaren gratis energie. U bent minder afhankelijk van energiebedrijven. Met een zonne-energiesysteem kunt u zich profileren als duurzaam ondernemer. Er zijn diverse mogelijkheden uw real-time zonnestroomopbrengst zichtbaar te maken aan uw klanten. Bijvoorbeeld door een display aan uw pand, of op uw website. 

 

Fiscale Regelingen voor ondernemers

EIA – Energie Investerings Aftrek

Voor ondernemers zijn in 2020 de volgende regelingen beschikbaar voor investeringen in zonne-energiesystemen: 

  • "gewone” KleinschaligheidsAtrek van 28%
  • EnergieInvesteringsAftrek van 45% voor installaties > 15 kWp
    Lees hier meer over EIA
  • SDE+  voor installaties ? 15 kWp die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80 A)
    De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de opbrengst van grijze energie, het zogenaamde correctiebedrag.
    lees hier meer over SDE+

Hier de tekst voor de EIA zoals gepubliceerd in de energielijst 2020

Energielijst 2020

Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (251102)

Bestemd voor: het opwekken van elektrische energie uit zonlicht met behulp van zonnecellen, en bestaande uit: panelen met fotovoltaïsche zonnecellen met een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 15 kW, die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A of minder, aansluiting op het elektriciteitsnet, (eventueel) actief zonvolgsysteem (eventueel) stroom/spanningsomvormer, (eventueel) accu.

Voor het bepalen van het gezamenlijke piekvermogen van de panelen met fotovoltaïsche zonnecellen dient het samenstel van voorzieningen te worden genomen waarbij onder een samenstel van voorzieningen wordt verstaan: alle aanwezige middelen die onderling met elkaar verbonden zijn voor de productie van elektriciteit opgewekt door middel van panelen met fotovoltaïsche zonnecellen.

Fotovoltaïsche zonnecellen op landbouwgrond of in natuurgebieden komen niet in aanmerking

Nieuwe paneel
van QCELLS
klik hier 

Duurzaamheidsbeurs
22-04-2017
klik hier

ABB REACT
klik hier 

Panasonic:
15 jaar Garantie
èn paneel 330Wp
Klik hier

nieuwe generatie
ABB UNO
klik hier

QCells paneel
wint Solar Award 2015
Klik hier

Nieuw in assortiment
LGSolar
klik hier

en Bisol Solar
Klik hier

VSN300 Wifi Logger Card
nu verkrijgbaar
lees meer

Erkend
Zonnestroomontwerper
lees meer
cito150

 BTW teruggaaf
ook voor particulieren

lees meer

 

Bezoek ook onze FB pagina:

Zonnepanelen Volendam is o.a. supporter van:

Turnvereniging Mauritius Volendam  Speeltuin de Speelderij Volendam